MARK,以备查询 =。=

IMAGES_2014_06_20140612.jpg.jpgx.jpg

解决方法:

使用DISKPART.exe命令 解除策略

1.运行:cmd
2.输入:DISKPART.exe搜索
3.DISKPART> san
4.DISKPART> san policy=onlineall
5.DISKPART>list disk
6.DISKPART> select disk 1
7.DISKPART>attributes disk clear readonly
8.DISKPART>online disk

运行结果如下图:
IMAGES_2014_06_QQ截图20140612162822.jpg.jpgx.jpg
IMAGES_2014_06_QQ截图20140612163221.jpg.jpgx.jpg

原文:http://zhishi.soabin.com/post/2014/06/12/Win-2008-R2-Yuan-Cheng-An-Zhuang-Zhi-Hou-Ying-Pan-Bian-Cheng-Tuo-Ji-Zhuang-Tai-You-Yu-Guan-Li-Yuan-She-Zhi-De-Ce-Lue-Gai-Ci-Pan-Chu-Yu-Tuo-Ji-Zhuang-Tai-.html

标签: win 2008 r2

添加新评论